HACCP w Unii Europejskiej

Wytyczne GMP/GHP oraz stosowania systemu HACCP, które mają najbardziej powszechny, światowy zasięg opracowano w ramach Kodeksu Żywnościowego („Codex Alimentarius”) FAO/WHO. Wytyczne te mają charakter dobrowolny, adresowane są zarówno bezpośrednio do producentów żywności, jak i do władz państwowych (jako wzorzec dla przepisów krajowych).
Dostępne są na stronie internetowej www.codexalimentarius.net/publications.stm
W Unii Europejskiej najbardziej podstawowe i ogólne zasady GMP/GHP w produkcji żywności zawarte są w dyrektywie 93/43/EWG o higienie żywności. Dyrektywa adresowana jest do państw członkowskich UE, które musiały wprowadzić jej postanowienia do krajowych systemów prawa. W efekcie, w każdym z państw należących do Unii Europejskiej firmy zajmujące się produkcją lub obrotem żywnością muszą obowiązkowo stosować zapisane w dyrektywie podstawowe zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. Aby ułatwić spełnienie tych wymagań prawnych dyrektywa zaleca tworzenie szczegółowych Przewodników Dobrej Praktyki Higienicznej dla różnych sektorów żywnościowych, na poziomie krajowym i europejskim, do dobrowolnego stosowania.
Dyrektywa 93/43/EWG nakłada również obowiązek wprowadzenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem konsumentom żywności (bez podstawowej produkcji rolniczej). System HACCP przewidziany przez dyrektywę obejmuje tylko 5 pierwszych zasad (bez weryfikacji i dokumentacji).
Oprócz ogólnej dyrektywy 93/43/EWG w Unii Europejskiej obowiązuje kilkanaście odrębnych dyrektyw określających szczegółowe wymagania higieniczne przy wytwarzaniu różnych produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, ryb, mleka).
W najbliższych latach wszystkie dyrektywy UE dotyczące higieny zostaną zastąpione dwoma rozporządzeniami: ogólnym – mającym zastosowanie do całej żywności, oraz dodatkowym – zawierającym uzupełniające wymagania wobec produktów pochodzenia zwierzęcego. Zaczną one obowiązywać od 2006 r. Rozporządzenia, w przeciwieństwie do dyrektyw, będą obowiązywały w państwach członkowskich UE bezpośrednio, bez konieczności przenoszenia ich do krajowego prawa. Dotyczy to również Polski, jako jednego z państw członkowskich UE.
Nowe ogólne rozporządzenie o higienie żywności z 29 kwietnia 2004 (nr 852/2004) przewiduje obowiązek wdrożenia pełnego, 7-stopniowego systemu HACCP w przedsiębiorstwach działających we wszystkich sektorach, wzdłuż całego łańcucha żywnościowego (produkcja, transport, handel i dystrybucja, gastronomia), z wyłączeniem jedynie podstawowej produkcji rolniczej.

Czynniki kształtujące jakość żywności

bezpieczeństwo żywności

Każda zmiana równowagi chemicznej w środowisku przyrodniczym powoduje nie tylko zaburzenia wzrostu, rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego, ale także pośrednio lub bezpośrednio może wpływać niekorzystnie na zdrowie człowieka. Dlatego wiele chorób cywilizacyjnych zależy od stopnia zanieczyszczenia środowiska.

Szczególnym działaniem ochronnym organizmów – zarówno roślin, jak i zwierząt – przed nadmiernymi ilościami pierwiastków jest ich kumulacja w tkankach i narządach w postaci mało aktywnych związków. W organizmach zwierząt pierwiastki są kumulowane m. in. w : kościach i zębach, wątrobie i nerkach, włosach i skórze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wielkość kumulacji pierwiastków w tkankach i narządach, zależy nie tylko  od stopnia skażenia środowiska, ale również od wieku i genotypu zwierzęcia. Czytaj dalej

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności?

Po co i jak zapewnić bezpieczeństwo produkowanej żywności?

Najpopularniejszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest wdrożenie systemu HACCP. Jest to międzynarodowy system jakości, który najskuteczniej wypełnia założenia bezpieczeństwa. Dzięki niemu można praktycznie całkowicie wyeliminować zagrożenia żywności, które czyhają praktycznie na każdym etapie produkcji i dystrybucji żywności. To dzięki systemowi HACCP, każdy konsument może mieć pewność, że żywność którą kupuje i konsumuje nie wpłynie negatywnie na jego zdrowie.

Wdrożenie systemu HACCP nie jest tylko przykrym obowiązkiem, który wymuszany jest przez prawo Unijne na przedsiębiorcach działających w branży spożywczej. Dzięki wdrożeniu HACCP każdy przedsiębiorca ma pewność, że konsumenci spożywający jego produkty nie zachorują po spożyciu jego artykułów i w ten sposób uniknie kosztownych konsekwencji, które mogą się wiązać z masowymi zatruciami pokarmowymi.